สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     นางสาวทัศนียา โต๊ะนิ  แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       

 Email -ya3.ta@thaimail.com

 

   ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาหารเพื่อสุขภาพ
                                                                               
   อาหารหลัก 5หมู่