ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาหารเพื่อสุขภาพ
                                                                               

   อาหารเพื่อสุขภาพอาหารหลัก 5 หมู่

                                                                             1. อาหารและโภชนาการ

                                                                2. ประโยชน์ของอาหาร

                                                                3. อาหารหลัก 5 หมู่

                                                                4.แหล่งที่มาของสารอาหารแต่ละประเภท                                                                  

                                                                5.โภชนาบัญญัติและเลือกรับประทานอาหารตามหลักธงโภชนาการ

                                                                6 .รายการอาหารประจำวัน

                                                                7 .การเลือกซื้ออาหาร

                                                                8 .การประกอบอาหารด้วยวิธีการต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

                                                                9 . วิธีการเก็บรักษาอาหารได้ถูกต้อง

                                                                10. ความหมายและหลักการถนอมอาหาร

 

 

 

 
Free Web Hosting