ความสำคัญของอาหาร

                      

       สาเหตุของความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคนเรา จึงเกิดการบิโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการซึ่งเกิดได้ทั้งการบริโภคที่น้อยหรือมากเกินไปดังนั้นเราจึงบริโภคอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ     

ของร่างกายรวมทั้งถึงการหุงต้มที่ถูกวิธี   มีสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายและร่างกายก็สามารถนำสารอาหารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ซึ่งเรียกว่า"ภาวะโภชนาการที่ดี"เราจึงควรที่จะรู้จักเลือกอาหารให้ได้ครบ5หมู่ทุกวันในปริมาณที่เพียงพอเหมาะกับวัย

และสภาพสภาวะที่สมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจที่ปราศจากโรคและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

อาหารจึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพอนามัยดีและสามารถช่วยให้ผู้ที่ร่างกายไม่แข็งแรง สุขภาพไม่ดีให้ดีขึ้นได้ ทั้งยังช่วยป้องกันและต้านทานโรคได้อีกด้วย

     ความหมายของอาหาร   

  สิ่งที่มนุษย์กิน ดื่มหรือรับเข้าร่างกายโดยไม่มีพิษแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยซ่อมแซมอวัยวะส่วนที่สึกหรอและทำให้กระบวนการต่างๆ ในร่างกายดำเนินการไปอย่างปกติซื่งรวมถึงนำ้้ด้วย ดังนั้นอาหารประจำวันของมนุษย์จึงจำเป็นต้องประกอบด้วยอาหารหลายๆอย่าง   เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายครบถ้วน อาหารจำเป็นได้ทั้งของแข็ง ของเ้หลวหรือก๊าซ เช่น อากาศที่เราหายใจเข้าไป เลือด นำ้เกลือหรือยาฉีดที่แพทย์จัดให้ก็นับว่าเป็นอาหารด้วย

    ประโยชน์ของอาหารหลัก 5 หมู่

    อาหารสร้างเสริมทำให้ร่างกายเจริญเติบโต ทุกคนต้องการอาหารไปเสริมสร้างความเจริญเติบโตของร่างกาย เพราะการแบ่งเซลล์ในร่างกายนั้นต้องอาศัยสารอาหารประเภทต่างๆที่บริโภคเข้าไปอาหาร เสริมสร้างอวัยวะของร่างกายที่สึกหรอ ทรุดโทรม ให้กลับสุขภาพดีให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย เนื่องจากร่างกายต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาแม้ในขณะหลับ นอกจากนี้ในการเผาผลาญอาหารยังช่วยให้มีพลังงานความร้อนเกิดขึ้นด้วย พลังงานความร้อนนี้จะทำหน้าที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรค ผู้ที่ได้รับอาหารที่มีปริมาณ และคุณค่าครบถ้วน จะช่วยให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง โอกาสในการติดโรคต่างๆจะมีน้อย ถ้ามีอาการเจ็บไข ก็จะมีความรุนแรงน้อยเนื่องจากร่างกายมีความต้านทานโรค ผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ย่อมทำให้ชีวิตมีความสุข

 
 
 
 
 
 
 
   ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาหารเพื่อสุขภาพ
                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 
Free Web Hosting